Organizatorzy i patronat
Patronat honorowy nad konferencją objęli:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin

Prezydent Miasta Torunia, Michał Zaleski

 Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki
Komitet naukowy konferencji:

Prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz,
WSB Toruń

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński,
UMK Toruń

Dr hab. Teresa Bauman,
prof. WSB Gdańsk

Dr hab. Agnieszka Dejnaka,
prof. WSB Wrocław

Maciej Kolasiński,
Wiceprezes Zarządu, TEB Akademia Centrum Rozwoju Szkół Wyższych

Dr Christopher Washington,
Franklin University USA

Dr Magdalena Zubiel-Kasprowicz,
WSB Toruń

Dr Katarzyna Smulska,
WSB Toru

Komitet honorowy konferencji:

Prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski, 
Rektor Senior WSB Toruń

Prof. zw. dr hab. Jacek Marek Stankiewicz, 
Rektor WSB Toruń

Prof. zw. dr hab. Józef Orczyk, 
Rektor WSB Poznań

Prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz, 
Rektor WSB Wrocław

Prof. nadzw. dr hab. Jan Wiśniewski, 
Rektor WSB Gdańsk

Prof. nadzw. dr hab. Władysław Balicki, 
Rektor Senior WSB Poznań 

Paweł Zygarłowski, 
Prezes Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Centrum Rozwoju Szkół Wyższych
Komitet organizacyjno-metodyczny konferencji:

Dr Katarzyna Smulska,
WSB Toruń - Przewodnicząca 

Maciej Kolasiński,
Wiceprezes Zarządu, TEB Akademia Centrum Rozwoju Szkół Wyższych

Arkadiusz Doczyk,
Dyr. Ds. Współpracy Akademickiej TEB Akademia Centrum Rozwoju Szkół Wyższych

Karolina Smektała,
kier. Biura Pionu Rozwoju Akademickiego TEB Akademia Centrum Rozwoju Szkół Wyższych

Dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz,
WSB Toruń

Dr Magdalena Cyrklaff,
WSB Toruń

Dr Magdalena Zubiel-Kasprowicz,
WSB Toruń

Dr Katarzyna Wiśniewska-Borysiak,
WSB Toruń

Dr Agnieszka Uniewska,
WSB Toruń

Dr Dorota Ackermann,
WSB Toruń

Dr Wojciech Lewandowski,
WSB Toruń

Mgr Joanna Buczyńska,
WSB Toruń

Mgr Marcin Czyżuk,
WSB Toruń


Sekretarze konferencji:

Dr Katarzyna Smulska, WSB w Toruniu

katarzyna.smulska@wsb.torun.pl

Dr Katarzyna Wiśniewska-Borysiak, WSB w Toruniu

katarzyna.wisniewska@wsb.torun.pl