Program

Celem konferencji jest merytoryczna wymiana doświadczeń w zakresie zagadnień kluczowych dla kształcenia komplementarnego. Dyskusje toczyć się będą w nawiązaniu do neurodydaktyki i procesów motywowania osób dorosłych do podejmowania edukacji. Poruszone zostaną także problemy efektywności kształcenia osób dorosłych i edukacji ustawicznej. Poza tym zaproszeni goście będą mieli okazję zapoznać się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami stosowanymi przy projektowaniu kursów on-line i interaktywnych materiałów dydaktycznych oraz z  blended learning i metodyką kształcenia na odległość. Podjęty zostanie również problem doskonalenia nauczycieli akademickich z wykorzystaniem atrakcyjnych form kształcenia osób dorosłych.

 

PROGRAM KONFERENCJI

Otwarcie konferencji 

Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu - prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz

Wiceprezes Zarządu, TEB Akademia Centrum Rozwoju Szkół Wyższych- Maciej Kolasiński

 

WYKŁADY PLENARNE


Kształcenie uniwersyteckie a kapitał wiedzy

 prof. zw. dr hab. Tomasz Szkudlarek, 

Uniwersytet Gdański


Pięta achillesowa nauczycieli akademickich

dr hab. Teresa Bauman, prof. WSB,

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

 

Optimizing instructional resources for blended learning: Applying affordance-based design theory to achieve learning

outcomes

dr Christopher Washington,

Rektor Franklin University USA

 

Neuroandragogika czyli jak uczy się dorosły mózg i czego do szczęścia mu trzeba

dr Dorota Ackermann-Szulgit,

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

 

PRZERWA KAWOWA

 

SESJE PANELOWE 

1.      Efektywność kształcenia osób pracujących (moderator – dr Katarzyna Smulska) 

2.      Nowoczesne technologie w kształceniu komplementarnym (moderator - dr Wojciech Lewandowski)

3.     Motywowanie studentów dorosłych i dydaktyka przyjazna mózgowi (neurodydaktyka) (moderator – dr Agnieszka Uniewska) 

4. Przyjazne i praktyczne formy kształcenia osób pracujących w nauczaniu komplementarnym (moderator – dr Katarzyna Wiśniewska-Borysiak)