Zarejestruj się

Imię: Nazwisko: 


Stopień naukowy:

Adres email:

Nazwa Instytucji:

Adres Instytucji: (ulica, numer, kod, miasto) 

NIP Instytucji:

Udział w Konferencji:

  z referatem    bez referatu

Tytuł referatu: 


Zakres tematyczny referatu: 

Streszczenie: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31a, Toruń, moich danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do rejestracji uczestnictwa w Konferencji / szkoleniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)

Wyrażam zgodę na: 

  Przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych - Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu, w celach marketingowych i promocyjnych związanych z jego działalnością, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), przez okres 6 lat od dnia wyrażenia zgody. 

 Na kontakt ze strony Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z Art. 172. 1. Prawa telekomunikacyjnego. (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198)